LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÔNG Á

     Địa chỉ: số 62 -  An Khê - phường Cát Bi - quận Hải An - tp. Hải Phòng

     Điện thoại:  0225.3558978   Fax: 0225.3558978.

     Email: dongacds@gmail.com; ducnd@hpu.edu.vn

 


TIN TỨC
Mục đích ý nghĩa của công tác khảo sát địa chất công trình
Hình ảnh công tác khoan khảo sát trên biển I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT - Mục đích của công tác khảo sát địa chất là cung cấp các thông số về điều... Xem chi tiết
HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÔNG Á